Arlanda Lågprisparkering Alfa

Från Arlanda Långtid Alfa går kostnadsfria transferbussar var 15:e minut som tar dig till terminalerna, parkeringsområdet är kameraövervakat. Sväng E4 mot Arlanda på väg 273, sväng av första avfarten och följ sedan skyltarna. Arlanda Lågprisparkering Alfa drivs av det statliga bolaget Swedavia som förutom Arlanda Flygplats driver runt 10 andra flygplatser.

Gå in på hemsidan nedan för information om priser samt förbokning av parkering.