Långtidsparkering vid Arlanda

Ska du resa från Arlanda och vara borta mer än några enskilda dagar är det ett bra råd att ställa din bil på en långtidsparkering istället för i de parkeringshus eller parkeringsplatser som finns i direkt anslutning till terminalerna. De två största långtidsparkeringarna vid Arlanda är Alfa och Beta som drivs av flygplatsen. Därifrån går det regelbundet och rätt tätt bussar till och från terminalerna så du behöver sällan vänta länge. Förutom långtidsparkeringarna som drivs av Arlanda flygplats finns det några privatägda alternativ som förutom långtidsparkering även erbjuder kringtjänster som till exempel biltvätt, service och verkstad.

Långtidsparkeringarna vid Arlanda är: