Bilparkering

Hitta bra parkeringar för din bil, guide över parkeringar runt om i Sverige.

Parkering vid Tele2 Arena i Stockholm

Det finns ett antal alternativ för Parkering vid den nybyggda Tele2 Arena i Stockholm.  Ett nytt parkeringsgarage byggs under både Tele2 Arena och kontorskvarteret som planeras söder om den nya arenan. In- och utfart sker direkt från Nynäsvägens avfartsramp. Via en tunnel mellan Tele2 Arena garage och det befintliga parkeringsgaraget i Globenområdet möjliggörs en eventuell ihopkoppling av garagen i framtiden. Nya parkeringsplatser under arenan: cirka 600-700 st Parkeringsplatser under kontorshuset: cirka 250 st

I övrigt finns samma möjligheter som vid parkering vid Globen