Parkering vid Stockholm Marathon

Stockholm Marathon samarbetspartner Stockholm Parkering erbjuder gratis parkering på infartsparkeringar runt Stockholm som finns listade på den parkeringsbiljett som du får med posten i slutet av april tillsammans med startbevis och karta. Åk därefter vidare med SL.

Möjligehten till parkering i närheten av Stadion och Östermalms IP i samband med Stockholm Marathon är mycket begränsade.

Läs mer om parkering vid Stockholm Marathon

Tunnelbana och buss är de bästa färdmedlen både till nummerlappsutdelningen och till starten vid Stockholms Stadion. Om du åker T-bana kan du antingen välja Tunnelbanans röda linje 14 mot Mörby centrum och gå av vid Stadion (ca 400 m) alternativt Tunnelbanans röda linje 13 mot Ropsten och gå av vid Gärdet (ca 1000 m). Buss 4 går till Stadion.

SL – Storstockholms Lokaltrafik – bjuder alla löpare på fri resa till och från Stockholms Stadion den 30 maj.

Visa upp din nummerlapp eller ditt startbevis så åker du gratis på tunnelbanan, bussar och pendeltåg.