Bilparkering

Hitta bra parkeringar för din bil, guide över parkeringar runt om i Sverige.

Bilberedskap

Beredskap för bilen

Att ha rätt utrustning i bilen är avgörande för att öka beredskapen och säkerheten för både dig själv och andra på vägen. Oavsett om du kör korta dagliga sträckor eller långa resor, kan en enkel förberedelse göra en stor skillnad i händelse av nödsituationer eller olyckor. Att investera i rätt utrustning för din bil kan verka som en småsak, men det kan göra en stor skillnad när det kommer till din säkerhet och beredskap på vägen. Att vara förberedd på olika eventualiteter kan ge dig trygghet och förtroende under dina resor och kan till och med rädda liv i en nödsituation.

Vid olyckor och personskador

Ett första hjälpen-kit i bilen innehållande plåster, steril kompress, förbandsmaterial, och andra nödvändigheter för att kunna ge omedelbar hjälp vid mindre skador eller olyckor ska finnas i alla bilar. Att snabbt kunna ge första hjälpen  kan vara avgörande för att minimera skador och rädda liv.

Vid brand i och i närheten av bilen

En annan viktig utrustning är en brandfilt och gärna även en brandsläckare. Dessa kan vara ovärderliga om en brand skulle uppstå i eller runt bilen. En snabb reaktion med rätt utrustning kan bidra till att förhindra att en liten brand utvecklas till en större, mer farlig situation.

Vid fel på bilen

För att kunna hantera mekaniska problem är det också klokt att ha en uppsättning enkla verktyg i bilen, såsom skiftnyckel, skruvmejsel och hylsnyckelsats. Dessa verktyg kan vara till stor hjälp vid mindre reparationer eller för att åtminstone temporärt åtgärda ett problem tills professionell hjälp kan nås. Ytterligare ett viktigt inslag är att ha en ordentligt fungerande reservdäck och de nödvändiga verktygen för att byta däck om det skulle behövas. Att kunna byta ett punkterat däck på plats kan spara tid och frustration och få dig till en säker plats där däcket kan repareras eller bytas.

Vid dåligt väder

För körning under ogynnsamma väderförhållanden, som regn, dimma eller snö, är det också viktigt att ha lämplig utrustning, såsom reflexväst, is-skrapa, och en liten skyffel för att ta bort snö eller sand för att öka framkomligheten.

Utrustning som ökar din beredskap

Utöver det mest grundläggande finns det några saker som tyvärr inte så många har i sina bilar men som ger dig ett en förbättrad beredskap för dig själv och dina passagerare. Vår rekommendation är att ha en låda i bagageutrymmet där all säkerhetsutrustning är samlat.

  • Blinkande varningsljus finns både med vanliga batterier och USB-laddning. De flesta varningsljus lyser med ett orange sken och gör att du syns väldigt bra vilket betydligt minskar risken för att bli påkörd vid till exempel däckbyten eller andra stopp vid vägkanten.
  • Värmeljus och USB-tändare gör det betydligt enklare att hålla värmen i bilen vid stopp på vägar på grund av olyckor eller nedfallna träd.  Tänk också på att hitta en säker plats för att ställa ljuset och vid behov även ha någon form av enkel ljushållare i bilen,
  • Nödsovsäck är en kompakt, vattentät och enkel sovsäck i ett tunt material som gör att den tar liten plats i bilen. Rekommendationen är att ha en sovsäck per plats i bilen så att alla kan hålla värmen ifall man behöver tillbringa lång tid i bilen. Även om materialet är tunt gör den reflekterande ytan i nödsovsäcken att kroppsvärmen behålls nära kroppen.

 

Slutligen bör du också se till att ha tillräckligt med vatten och mat, samt en ficklampa och en filtar om du skulle bli tvungen att stanna längre än väntat, särskilt om du reser genom glesbefolkade områden där hjälp kan vara långt borta.