Bilparkering

Hitta bra parkeringar för din bil, guide över parkeringar runt om i Sverige.

Bilberedskap

Hund i parkerad bil

I samband med att du parkerar din bil får du inte lämna hunden utan tillsyn i bilen om det är möjligt att temperaturen inne i bilen går över +25°C eller under -5°C. Under färd ska hunden rastas och få vatten minst var sjätte timme. Hunden ska få foder med högst 24 timmars intervall. Självklart ska du under färd se till att hunden transporteras på ett säkert sätt och ska inte riskera att bli skadad eller lida i samband med transporten. Du måste se till att hunden är säkrad vid inbromsning till exempel genom att använda transportbur eller säkerhetsbälte som är anpassat för hundar.

Regler för mått på hundburar

Om du transporterar hunden i en bur ska denna vara utformad och placerad på ett sådant sätt att hunden får skugga och god ventilation. Hunden ska ha minst följande utrymme:

  • Längd = hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning. gånger 1,10,
  • Bredd = hundens bröstbredd gånger 2,5. Hunden ska kunna ligga ner och vända sig obehindrat.
  • Höjd = hundens höjd över hjässan när hunden står i normal ställning.

Källa: Jordsbruksverket och Lovemydog