Bilparkering

Hitta bra parkeringar för din bil, guide över parkeringar runt om i Sverige.

Bilberedskap

Starta med startkablar

Starthjälp för bilar är en metod för att få igång ett fordon vars batteri har dött eller är svagt. Det är en vanlig situation som många förare kan ställas inför vid någon tidpunkt under sin livstid. Orsakerna till att ett fordons batteri kan dö inkluderar att lampor lämnats på över natten, att batteriet är gammalt eller att kylan har påverkat dess kapacitet.

  1. För att ge starthjälp behövs en annan bil med ett fungerande batteri eller en portabel startkabel (startkablar). För att säkerställa en säker och effektiv starthjälp, följ dessa steg:
  2. Placera de två fordonen bredvid varandra på ett sätt som gör att startkablarna kan nå bägge batterierna utan att de behöver flyttas.
  3. Se till att båda bilar är avstängda och att deras växellägen är i parkeringsläge (om det är en automatisk växellåda) eller i neutral (om det är en manuell växellåda).
  4. Öppna motorhuven på båda fordonen och hitta batterierna. Identifiera de positiva (+) och negativa (-) polerna på båda batterierna. De positiva polerna är vanligtvis röda och de negativa är vanligtvis svarta.
  5. Anslut ena änden av den röda startkabeln till den positiva polen på det fungerande batteriet och den andra änden till den positiva polen på det döda batteriet.
  6. Anslut ena änden av den svarta startkabeln till den negativa polen på det fungerande batteriet och den andra änden till ett område med god ledning på det döda fordonets chassi. Undvik att ansluta den svarta kabeln direkt till det döda batteriet för att undvika risken för gnistor.
  7. Starta den fungerande bilen och låt motorn gå i några minuter för att ladda det döda batteriet.
  8. Försök sedan att starta det döda fordonet. Om det startar, låt det köra ett tag för att ladda batteriet ytterligare. Om det inte startar, försök att starta det igen efter att ha väntat några minuter.
  9. När det döda fordonet startar, låt båda motorerna gå i några minuter och sedan ta bort startkablarna i omvänd ordning från hur de anslöts.

Det är viktigt att följa dessa steg noggrant för att undvika skador på fordonens elektriska system. Om du är osäker på hur man ger starthjälp eller om det inte fungerar efter flera försök, är det bäst att kontakta en professionell mekaniker för hjälp.